ویزای ازدواج  کانادا

اخذ اقامت کانادا از طریق ازدواج که با نام «اسپانسر کردن همسر» شناخته می شود. در اخذ اقامت کانادا از طریق ازدواج، شخصی که می خواهد همسرش را برای مهاجرت به کانادا معرفی نماید، باید شامل یک سری شرایط باشد.

جهت استفاده از مهاجرت از طریق اسپانسری خویشاوند و یا همسر، متقاضی مهاجرت به کانادا می بایست یک خویشاوند درجه اول در كانادا داشته باشد که این خویشاوند، فرد متقاضی را از لحاظ مالی ساپورت نماید. اين خويشاوند یا همسر بايد دارای شهروندی كانادا و يا اقامت دائم باشد. متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج نیز می توانند از این روش استفاده نمایند.

طبق قوانین جدید اسپانسرشیپ همسر، متقاضیانی که قصد اسپانسر نمودن همسر خود را دارند می بایست به همراه همسر خود به مدت حداقل ۲سال، از روزی که همسر اقامت دائم کانادایی خود را دریافت نموده است، در یک رابطه قانونی و مشترک زندگی نمایند. در غیر این صورت اقامت فرد اسپانسر شده لغو خواهد گردید.

اسپانسر علاوه بر اینکه باید یک شهروند کانادایی یا دارای اقامت دائم باشد، شرایط زیر را نیز باید احراز کند:

 • در صورتی که خود متقاضی قادر به تأمین نیازهای اولیه و اصلی خود نباشد اسپانسر باید توانایی مالی خویش را جهت تأمین متقاضی و خانواده اش نشان دهد ازجمله این نیاز ها:

○ خوراک، پوشاک، مسکن و دیگر نیازهای روزمره زندگی

○ مراقبت های پزشکی و بهداشتی که تحت پوشش خدمات بهداشت عمومی نمی باشد

 • شخص اسپانسر باید آماده امضای قرارداد با مراکز زیر باشد:

○ با دولت کانادا یا کبک که بدینوسیله موافقت می کند تا نیازهای بالا را برای مدت مشخص شده تامین کند.

○ با فرد متقاضی (اگر بالاتر از 22 سال باشد) که بدینوسیله اسپانسر متعهد می گردد تا فرد (یا افراد) اسپانسر شده را برای دوره مشخص حمایت کرده و متقاضی نیز تعهد می دهد که تلاش خود را جهت مستقل شدن انجام دهد.

 • اسپانسری که همسر یا فرزند خود را اسپانسر می کند، می بایست یا در حال حاضر ساکن کشور کانادا باشد و یا تعهد نماید، در زمانی که متقاضی به عنوان شهروند دائم وارد کانادا می شوند، در کشور کانادا اقامت داشته باشد.
 • در ضمن اسپانسر باید حداقل سن ۱۸سال را داشته باشد، زندانی، ورشکسته و یا تحت پیگرد نباشد.

نکته اصلی در فرستادن مدارک برای ازدواج این است که باید به صورتی کامل باشد که بتواند فردی که پرونده را بررسی می نماید را قانع کند که ازدواج واقعی است. از آنجایی که در سالهای اخیر، بارها در این زمینه تقلب شده است، قوانین دشوار شده و باید حتما مطمئن باشند که ازدواج واقعی صورت گرفته است.

مواردی که می تواند اداره مهاجرت را در مورد پرونده درخواست اقامت از طریق ازدواج به شک اندازد:

 • فاصله سنی زیاد بین دو نفر
 • تفاوت در زبان که نتوانند با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند.
 • دو نفر دین متفاوتی داشته باشند

از موارد مهمی که می تواند به پرونده کمک کند، فرستادن عکس همراه با پرونده است. این عکسها نباید تنها بصورت دونفری باشند. عکسها باید خانوادگی باشند. مانند مجالسی که خانواده های دو طرف حضور دارند، مهمانی ها، مسافرتهای گروهی و …!

از دیگر مدارکی که لازم است برای مهاجرت از طریق ازدواج ترجمه و فرستاده بشود:

 • کارت پایان خدمت مرد
 • کپی از همه صفحات پاسپورت
 • کپی از کارت PR شخص اسپانسر
 • گواهی عدم سوء پیشینه مرد
 • عقد نامه
 • کارت ملی مرد
 • شناسنامه هر دو طرف
 • مدارک برای اثبات ارتباط