تولد در انگلستان

اخذ اقامت انگلیس از طریق تولد یکی از روش های اعطای تابعیت انگلیس است که بر اساس آن هر فردی که در قلمرو یا سرزمین این کشور متولد شود، تابعیت یا شهروندی انگلستان را دریافت خواهد کرد. اما در انگلستان و دیگر کشورهای بریتانیا، این عمل بصورت خودکار انجام نمی پذیرد و نوزاد متولد شده باید دارای شرایط خاصی باشد. به طور کلی اخذ اقامت انگلستان از طریق تولد به دو صورت انجام میپذیرد، اصل خاک و اصل خون.

قانون خاک (jus soli) در تابعیت

اگر نوزادی پس از سال 1983 در انگلستان متولد شده باشد، می تواند برای اخذ اقامت انگلستان از طریق تولد، اقدام کند.اما شرط اصلی دریافت اقامت آن است که یک یا هردو والدین، شهروند بریتانیا یا دارای اقامت دائم پیش از کسب اقامت  برای نوزاد شده باشند.

فرزند باید کمتر از ۱۸ سال داشته باشد. اگر سن فرزند شما از 17 سال و ۶ ماه بیشتر باشد، باید برای اخذ اقامت انگلستان برای بزرگسالان، اقدام نمود.

قانون خون (jus sanguinis)  در تابعیت

اصل خون به معنای اعطای تابعیت کشور به کودکی است که والدین یا یکی از آنها تبعه انگلیس باشند. اگر فرزندی در خارج از کشور متولد شده و هر دو والدین او انگلیسی باشند، بطور خودکار تابعیت انگلستان را دریافت می کند.

اخذ تابعیت انگلستان از طریق تولد فرزند

تولد در انگلستان و تابعیت آن همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد در اصل از طریق سیستم خون است، بدین معنا که جریان انتقال تابعیت از والدین تبعه انگلستان به فرزند می‌باشد. برای وضوح بیش‌تر بحث تولد در انگلستان و نحوه اعطاء تابعیت به‌واسطه آن مثالی ذکر می‌گردد. فرض کنید یک مرد تبعه ایران و انگلستان با یک زن تبعه آمریکا با یکدیگر ازدواج کنند و حاصل ازدواج آن‌ها فرزندی باشد که بعد از 5 سال به دنیا بیاید. فرزند مزبور به ‌واسطه این‌که یکی از والدین او (پدر) تبعه انگلستان است، مطابق سیستم خون تبعه انگلستان خواهد بود. لذا در سیستم انگلستان، این والدین هستند که معطی تابعیت انگلستان می‌توانند باشند. حال چنانچه هیچ از والدین فرزند مذکور، تبعه انگلستان نباشند و فرزند در خاک انگلستان متولد شود، صرفاً فرزند البته آن‌هم در صورت وجود شرایطی که در گفتارهای پیشین بیان شد، تبعه انگلستان محسوب می‌گردد و تولد او در خاک انگلستان نمی‌تواند به والدین او امکان اخذ اقامت و تابعیت انگلستان را دهد.

ویزای تولد انگلستان

اخذ تابعیت تولد از طریق فرزند خواندگی در انگلستان

طفلی که بعنوان فرزند خوانده زندگی را با خانواده جدید خود شروع میکند و قرار است که تابعیت انگلستان را داشته باشد بدین شرح است که باید یکی از والدین تبعه انگلستان باشند پس طفل زیر ۱۸ سال باشد چنانچه که سلب تابعیت در اکثر کشورها امری قبیح و زشت است چنانچه والدین طفل که اورا به عنوان فرزند خوانده می دانستند لغو گردد تابعیت طفل تماما انگلیسی است و سلب تابعیت نمیشود.

هزینه های زایمان در انگلستان

در انگلستان در صورتی که فرد تحت پوشش بیمه NHS باشد تمامی هزینه های مربوط به زایمان رایگان خواهد بود. البته بسیاری از افراد هم ترجیح می دهند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند و یا ممکن است اصلا تحت پوشش این بیمه نباشند. خدمات زایمان در انگلستان به دو بخش خدمات پیش از تولد و هنگام تولد تقسیم می شود. در صورتی که فرد تحت پوشش بیمه ی NHS باشد، در بخش خدمات پیش از تولد بین  تا 10 جلسه با پزشک یا مامای اختصاص داده شده به فرد و همچنین سونوگرافی و آزمایش خون رایگان، شامل حال مادر می شود.

اگر مادر حین بارداری نیازهای خاصی هم داشته باشد به پزشک دیگری معرفی می شود. اگر خدمات بیمه ای را در نظر نگیریم، هر دوره سونوگرافی در انگلستان چیزی در حدود 100 پوند هزینه خواهد داشت. در صورت استفاده از بیمه خدمات حین تولد هم رایگان خواهند بود اما اگر قصد پرداخت به صورت آزاد را داشته باشید، بسته به خدمات ارائه شده باید بین 2000 تا 5000 پوند بپردازید. ضمنا اگر قصد استفاده از متخصص زنان و زایمان هم داشته باشید، دستمزد پزشک به این مبالغ اضافه خواهد شد.

در صورتی که بخواهید از اتاق زایمان اختصاصی استفاده کنید به ازای هر شب باید در حدود 70 پوند بپردازید؛ البته این رقم متوسط است و بسته به خدمات بیمارستان های مختلف ایت چنین اتاق هایی بین 25 تا 200 پوند هزینه دارند.

شرایط لازم برای متولدین بعد از 1983 انگلستان

به طور کلی، کودک متولد شده بعد از تاریخ 1983 برای اخذ تابعیت انگلیس باید دارا بودن شرایط زیر را ثابت نماید:

  • در تاریخ 1 ژانویه 1983 یا بعد از آن در انگلستان متولد شده باشد.
  • 10 سال یا بیشتر در انگلیس زندگی کرده باشد.
  • در طول 10 سال زندگی در انگلیس بیش از 90 روز در خارج از انگلستان سپری نکرده باشد. (شهروند مطلوب بوده باشد، اینکه فرد شهروند مطلوب تلقی گردد بسته به سوابق کیفری و شهروندی وی دارد.)

مدارک اخذ اقامت و تابعیت انگلستان از طریق تولد فرزند

فرم T فرم مربوط به اخذ اقامت و تابعیت از طریق تولد فرزند است. افراد می بایست با دقت نسبت به شواهد اقدام نمایند. مدارک مورد نیاز عبارتنداز:

  • گواهی تولد، گذرنامه و اسناد سفر
  • سوابق پرستاری، مدرسه
  • پرونده های بهداشتی، سوابق واکسیناسیون و شواهد انتصاب
  • پرونده پزشکی شخصی (کتاب قرمز)
  • شواهد حضور و مشارکت در باشگاه های اموزشی و فعالیت ها
  • شواهدی از اعضای جامعه درگیر در تربیت کودک