مفهوم تابعیت

تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، معنوی و حقوقی که فردی را به ملت مشخصی مربوط میسازد و تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت را می سازد و یک رابطهای است بین شخص و دولت که فرد تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی حق مینماید. چنین رابطهای، شخص تبعه را مطمئن میسازد که در رفتار و داد و ستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بینالملل شناخته شده و متمتع خواهند شد.

تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که شخصی که شخصی را به دولتی مرتبط می کند.

قانون خاک و خون در تابعیت

تابعیت از دو قانون خاک و خون و یا ترکیبی از آنها استفاده می کنند.

طبق قانون خاک که معمولاً کشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال می کنند هر کودکی که در سرزمین آن کشور متولد شود صرف نظر از این که والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد درمی آید. در واقع با متولد شدن در یک کشور تابعیت آن کشور را به دست می آورند. برای مثال اگر قردی در کشور کانادا متولد شود و صرف نظر از اینکه پدر یا مادر آن فرد تبعه کدام کشور باشند آن طفل تابعیت آن کشور را به دست می آورد و تبعه کانادا محسوب می شود.

در قانون خون (تابعیت طبیعی)  که معمولا از سوی کشور های فرستنده مهاجر برای ایجاد تابعیت مورد استفاده قرار می گیرد به این صورت است که کودکی که از پدر و مادر یا تنها پدر دارای تابعیت آن کشور در هر نقطه ای از جهان متولد شود به تابعیت کشور والدینش در می آید. به عنوان مثال اگر فردی در کشور ایران متولد شود صرف نظر اینکه در کشور ایران متولد شده است تابعیت پدر و مادر خود را به دست می آورد.

 تابعیت از طریق تولد جزء اصلی ترین انواع تابعیت محسوب می شود. این تابعیت تابعیتی است که با تولد شخص شروع شده و در طول زندگی ادامه می یابد.

اخذ تابعیت عمان از طریق تولد فرزند

اخذ تابعیت در عمان از طریق خون می باشد، در واقع با متولد شدن یک فرد در کشور عمان، طفل تابعیت والدین خود را به دست می آورد و به دنیا آمدن فرد در خاک آن کشور روی آن طفل تاثیری نمی گذارد .

تابعیت کشور عمان در صورت داشتن موارد زیر می تواند از طریق تولد برای کودک حاصل شود:

. تولد کودک حاصل از والدین عمانی در خاک این کشور

. کودک حاصل از والدین عمانی در خارج از قلمرو حاکمیت عمان

. تولد کودک حاصل از والدین نامعلوم یا بدون تابعیت در قلمرو حاکمیت عمان

. از طریق فرزند خواندگی

اخذ تابعیت تولد از طریق فرزند خواندگی در کشور عمان

طبق قوانین کشور عمان، در صو تی که  یک تبعه عمانی  فردی را که تبعه خارجی و یا بدون تابعیت است به فرزند خواندگی بپذیرند در صورتی که کمتر از 18 سال سن داشته باشد تابعیت و اقامت عمان به وی اعطا می گردد.

اگر پدر یا مادر خوانده وی تبعه عمان باشد طبق توافق بین آن ها تابعیت کشور فرزند مشخص می شود و چنانچه بین آن ها توافقی صورت نگیرد دادگاه در مورد تابعیت شخص تصمیم گیری می کند.

. چنانچه فرزند خوانده به سن 18 سالگی رسیده باشد رضایت وی نیز شرط خواهد بود.

. چنانچه طفلی توسط پدر یا مادری که مجرد است به فرزند خواندگی پذیرفته شود تابعیت وی به طفل اعطا خواهد شد.

ویزای تولد در عمان

دریافت تابعیت عمان خارج از قوانین تولد

.  شخصی که در عمان متولد شود و به 18 سالگی رسیده باشد و در این کشور اقامت داشته باشد می تواند تابعیت و اقامت دائم این کشور را درخواست کند؛ دولت عمان پس از بررسی شرایط متقاضی، تابعیت یا اقامت دائم عمان را در صورت صلاحدید اعطا خواهد کرد.

. شخصی متولد عمان نباشد ولی به مدت ۵ سال در این کشور اقامت داشته باشد نیز می تواند تابعیت این کشور را درخواست نماید؛ البته کشور عمان در این مورد سخت گیری بسیار زیادی دارد.

در صورتی که شخصی موفق به اخذ تابعیت عمان شود،این تابعیت به زن و فرزندان زیر ۱۸ سال شخص نیز سرایت خواهد کرد.

داشتن شرایط زیر برای اخذ تابعیت الزامی است :

. آشنایی کامل به زبان و قوانین و رسوم کشور عمان و داشتن تعهد نسبت به این قوانین و آداب و رسوم.

. نداشتن سابقه کیفری چه در عمان چه در هر کجای جهان

.تسلط به زبان عربی در برقراری ارتباط با مردم این کشور (دولت این کشور به زبان عربی تعصب خاصی دارد و تسلط فرد بر زبان می تواند به شخص در اخذ اقامت کشور عمان کمک کند.)

مزایای دریافت تابعیت کشور عمان

. امکان استفاده از تمامی امکانات همانند یک شهروند عمانی.

. متقاضی پاسپورت و کارت شناسایی عمانی خواهد داشت.

سوالات متداول

. سیستم اعطای تابعیت در سوئد چیست؟  

 سیستم اعطای تابعیت در کشور مبنی بر اصل خون می باشد.

. قونین تابعیت از طریق فرزند خواندگی در کشور عمان چیست؟

شخصی که این کار را انجام می دهد باید تبعه عمان باشد و فرد خارجی کمتر از 18 سال سن داشته باشد.

.