1935 2290 021|support@rbgteam.com

ویزای تولد

2020-07-05T08:07:15+04:30

تابعیت اتریش از طریق تولد اعطای تابعیت درکشور اتریش بر اساس سیستم خون میباشد یعنی تولد فرزند از پدر و مادر اتریشی [...]

ویزای تولد2020-07-05T08:07:15+04:30

ویزای ازدواج

2020-07-05T08:11:52+04:30

ازدواج و اخذ اقامت اتریش در یک نگاه یکی دیگر از راه هایی که وجود دارد و از آن برای اخذ اقامت [...]

ویزای ازدواج2020-07-05T08:11:52+04:30

ویزای سرمایه گذاری

2020-07-05T08:22:05+04:30

سرمایه گذاری اتریش در یک نگاه  سرمایه گذاری در اتریش امکانی است برای مهاجرت به این کشور و ایجاد شانس دریافت اقامت اتریش [...]

ویزای سرمایه گذاری2020-07-05T08:22:05+04:30

ویزای تحصیلی

2020-07-05T08:54:14+04:30

ویزای تحصیلی اتریش اتریش از نظر سطح علمی، دانشگاه های بسیار با کیفیتی دارد و از نظر سطح رفاهی نیز بسیار ایده [...]

ویزای تحصیلی2020-07-05T08:54:14+04:30

ویزای کاری

2020-07-05T09:10:08+04:30

ویزا کاری اتریش در یک نگاه بعنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای اتحادیه اروپا، اتریش مقصد ایده آل بسیاری از متخصصین مجرب برای [...]

ویزای کاری2020-07-05T09:10:08+04:30