1935 2290 021|support@rbgteam.com

ویزای تولد

2020-06-23T23:31:29+04:30

اخذ اقامت ترکیه از طریق تولد در یک نگاه با اخذ تابعیت ترکیه از طریق تولد،والدین نوزاد نیز علاوه بر فرزند خود [...]

ویزای تولد2020-06-23T23:31:29+04:30

ویزای ازدواج

2020-06-23T23:30:10+04:30

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج در یک نگاه از طریق ازدواج با یکی از شهروندان کشور ترکیه ,طی ۳ الی ۵ سال میتوان برای دریافت [...]

ویزای ازدواج2020-06-23T23:30:10+04:30

ویزای سرمایه گذاری

2020-07-03T21:10:07+04:30

سرمایه گذاری در ترکیه در یک نگاه در حال حاضر ترکیه از اقتصاد خیلی خوبی برخوردار است رشد اقتصادی و شاخص های [...]

ویزای سرمایه گذاری2020-07-03T21:10:07+04:30

ویزای تحصیلی

2020-07-03T23:02:05+04:30

شرایط تحصیل در ترکیه یکی از مهم‌ترین دلایل پیشنهاد ترکیه برای تحصیل، هزینه‌های پایین این کشور در مقایسه با بسیاری دیگر از [...]

ویزای تحصیلی2020-07-03T23:02:05+04:30

ویزای کاری

2020-06-23T23:25:58+04:30

ویزای کار ترکیه در یک نگاه گرفتن ویزای کاری ترکیه در کنار گرفتن ویزای تحصیلی و سرمایه‌گذاری، یکی از راه‌های دریافت اقامت [...]

ویزای کاری2020-06-23T23:25:58+04:30